27.4.2018

Věkové kategorie

S dětmi a mládeží pracujeme ve čtyřech věkových skupinách (jejich názvy odpovídají mezinárodní metodice Royal Rangers):

  • Ranger Kids (6 – 8 let),
  • Discovery Rangers (9 – 11 let),
  • Adventure Rangers (12 – 14 let),
  • Expedition Rangers (15 – 17 let).

Vychováváme a rozvíjíme tak děti a mládež v širokém věkovém spektru od předškolního věku až do dospělosti.