9.2.2018

O nás

Royal Rangers v České republice

Royal Rangers v ČR z.s. je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku.

Jsme organizace založená v USA v roce 1962 a působící na všech kontinetech ve více než 90 státech. V ČR působíme od roku 1992 . V roce 2007 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o naší organizaci, pak klikněte zde.

Royal Rangers v Ostravě – 42.přední hlídka Royal Rangers

Naše hlídka vznikla v dubnu 2007. Každý týden se nás schází cca 25 dětí a 10 vedoucích. Mnoho dalších dětí vedoucích se zapojuje do akcí a letního stanového tábora. Scházíme se zpravidla během školního roku na společných schůzkách, kde sportujeme, hrajeme hry, učíme se nové věci a dovednosti, vyrábíme různé předměty a povídáme si o Bohu. Také pořádáme zajímavé výlety, víkendové výpravy, zimní pobyty, a letní tábory.

Na našich akcích můžeš potkat nové přátele a naučit se mnoha novým potřebným dovednostem nejen pro život v přírodě.

Oddílový příspěvek na půl roku: 300 kč.

Význam znaku Royal Rangers

Znak Royal Rangers

Znak Royal Rangers symbolicky vystihuje charakter a cíle naší organizace.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat – fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý,
Royal Rangers je čistý – je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný – nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný – je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný – je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí.

Náš mezinárodní znak je registrován a vlastní chráněnou známku EU. Jakékoli zneužití je trestné.