Tábor 2014

Tábor 2014 Upravit

LEGIO DECIMA FRETENSIS

tábor pro celou hlídku 12. – 27. 7.

Fotky z prvního týdne zveřejníme co nejdříve.
Den 1-3 odkaz na fotky je zde.
Den 4-5 odkaz na fotky je zde.
Den 5-6 cesta do Iudea (outdoor) odkaz na fotky zde.
Den 7 – Vodní bitva, večerní ohňová slavnost foto zde.
Den 8-9 – víkendový relax. Foto zde.
Den 10-12 – Plavba zpět do Itálie. Foto zde.
Den 13-14 – Mezi lidojedy a jiné historky z cest. Aneb 7 pahorků římských. Fotky zde.
Den 15-16 – Dobro došli před císaře. Fotky zde.

 


I. Kohorta X. legie – ti z pretoriánské gardy …

Zde uvádíme zprávy o jednotce pretoriánské gardy, která jako předvoj jala se postaviti ležení a připraviti podmínky pro hlavní vojsko X. legie. Zde jsou kusé zprávy:

Úterý 8.7.:
 a přišel ten den, den kdy se odvážní a stateční legionáři cesarovy gardy dostavili na seřadiště místní dráhy, aby železným povozem odcestovali k prvnímu nasazení v jižních moravských hvozdech. Řečeno ústy klasika „cesta na uhlí probíhala dobře“ včetně sekundového přestupu ze zpožděného na nezpožděný vlak i úprk na autobus v Blansku. Pochod s batohy většími než postava legionářů ze sloupu na tábořiště pak byl jen lahůdkou. Naštěstí bylo krásně, nepršelo a svítilo slunce, zatím.
Po skvělém guláši vedení legie vyhlásilo bojovou hru, sbalit se do 20 minut a připravit se na nasazení mimo tábor. Vše zhatila přicházející bouře. Během pár minut se zatáhlo a přišla správná bouře, která prověřila kuchyně postavené účastníky NVT. Drželi jsme v prudkém dešti a větru plachty, převazovali asociální provázky pořádnými repšňůrami a zjišťovali, že vázat uzly pod tlakem je nejlepší výcvik uzlování. S ohledem na další bouřky jsme outdoor odložili a vyrazili lovit místní keše. Plavání v lomu na Helíšově skále bylo labůžo s výhledem do širé krajiny zdejší. Večerní oheň s chvalami, povídáním a modlitbami byl skvělý.

Středa 9.7. :
 legionáři byli rozděleni na dvě centurie – alfa a omega. Každý den má nového voleného velitele a zástupce. Všichni se cvičí v disciplíně a spolupráci. To bylo třeba, tábor bylo třeba opevnit a zbudovat fortelnou bránu. Mravenečci se rozeběhli a za chvíli z lesa přibíhali ze stavebním materiálem. Rozkaz zněl jasně, musí stát palisáda a brána.  Do odpoledních hodin byl úkol splněn. Legionáři stihli i první popravu místního domorodce, který byl pro výstrahu pověšen na hradby výstrahou všem narušitelům. Tímto zdravíme Ondru Eliáše a jeho přepadový tým. Odpoledne jsme stihli tužiti svá těla krátkými sporty jako je volejbal, lakros a ringo. K večeru se spustil soustavný déšť a tak jsme rozjeli večer stolních her.

Čtvrtek 10.7. :
 každý legionář je znám tím, že je zdatný a vytrvalý. Proto jsme vyhlásili turnaj ve sportu. Sportovali jsme do oběda, který připravili sami legionáři ve svých polních kuchyních. Co s odpolednem? Přijmuli jsme prorocké slovo vztyčit kříž a obnovit duchovní studně v okolí údolí. Proto jsme porazili strom a sroubili třímetrový kříž chtěje jej dát na skálu nad Punkvu kde před lety stál. Skvělou zprávou je pozvánka od sousedních tomíků k táboráku. Začali jsme nacvičovat scénky. Po deseti letech máme jejich pozvání. Jsme nadšení a moc se těšíme.

Pátek 11.7. : pozdní budíček a rozjezd do nového dne s božím slovem. To naladí a připraví ke kreativní činnosti, a že byla zapotřebí. Celý den jsme připravovali scénky k táboráku s tomíky. Dost jsme se zapotili. Jedna parta dokola nacvičovala sborový zpěv a ódu na kapku, druhá scénku o smyslu života a „policajta“. Drsné bylo, že tři hodiny před táborákem jsme zjistili, že scénka o smyslu života (ač to byla slušná komedie) je nic moc a musíme připravit jinou. Naštěstí přišla spásná myšlenka v podobě marnotratného syna. Dost jsme se při přípravě nasmáli a směle vyrazili v 21:00 k táboráku s tomíky. Všechny scénky a to jak policajt, tak marnotratný syn tak sborový zpěv měly nejen úroveň, ale třeba policajt sklidil od sousedů ovace ve stoje. I přes hodinový déšť jsme vydrželi u ohně do půlnoci a pak šli na kutě.

Sobota 12.7. : zase posunutý budíček. Ráno biblické vyučování o vděčnosti. Pak jsme věnovali čas povzbuzení navzájem. Každý mohl každému napsat povzbuzení, to co si na něm za poslední všiml a co bylo dobré. Junioři uvařili poslední oběd – moc dobrý, pomohli uklidit hangár, jídelnou a tábořiště a pak směle do Sloupu za dalším táborovým dobrodružstvím z dorazivším zbytkem X. legie.

X. legie – výcvik a nasazení

Sobota 12.7.: přes mírný zmatek většina tábora odjela včas a spořádaně autobusem do Sloupu. Zde je třeba pochválit rodiče, že na sraz chodí s dětmi včas a v předstihu. Po příjezdu do Sloupu čekalo pro táborníky odvodní středisko X. legie ve složení Marcus Petronius – legát a vrchní ducholap, dr.  Martinus Herrus – divizní psycholog a velitel výcviku Bruttus. Tito znamenití muži prověřili rekruty rozličným zkouškám, aby je pak s kládou na rameni a poklusu bojových písní do ležení odeslali. Všichni hravě splnili limit 60 minut a to i včetně střelby. Po příchodu následovalo vybalení, gulášek a seznamovací hry na louce. Večer po deváté se pak táborníci seznámili se svými centuriony a to při noční hře v lese.

Neděle 13.7.

Nedělní ráno bylo jako malované. První noc jako tradičně někteří pojali zkráceně. Již s rozbřeskem netrpěliví táborníci štěbetali dříve než ranní ptáčci. Dopoledne jsme, jako každou neděli, uspořádali bohoslužbu. Slovem tentokrát posloužila naše milá Teresia Penkalis. Dopoledne byl rozehrán sportovní turnaj. To bylo totiž tak, legát legie Marcus Petronius přistihl Bruttuse a Honzuse Agrippu při hře v kostky s novými rekruty. Bylo učiněno této neřesti za dost, neboť hazard nestrpíme. Proto místo her v kostky a karty byl vytýčen sportovní výcvik v tužení těla i ducha. Začínáme ringem a lakrosem. Odpoledne jsme vyrazili kácet a řezat do lesa. Kmenů bylo opravdu hodně, takže až do večera jednotlivé centurie řezaly a nosily klády jako mravenečci.

Pondělí 14. 7.:

V pondělí dopoledne zněl rozkaz dne jasně: celá centurie bude mít do oběda funkční zbroj. Náš tábor se proto proměnil ve velkovýrobnu štítů. Legionáři byli neuvěřitelně šikovní a štíty se brzy skvěly barevným zdobením. Protože nám před obědem zbylo trochu času, bylo odehráno několik zápasů v ringu a lakrosu. Nutno říci, že se centurie v těchto sportech neustále zlepšují, takže hra má skutečně spád a napětí. Mnohdy je nutno remízu rozříznout nájezdy, které působí to pravé drama.
Ještě, že jsme dopoledne dodělali svou zbroj! Hned odpoledne totiž přišla zpráva, že se poblíž našeho ležení nachází čtvrtá legie, která si zvolila vlastního císaře Matthiuse ze svého středu a vypověděla poslušnost Caesaru Claudiovi. Všichni legionáři pod vedením svého legáta Marca Petronia se vydali tuto rebelii zlikvidovat. Před tím proběhl náročný výcvik ve využití pochodových formací a boje muže proti muži. Přestože pochod v plné polní lesním terénem přes kopec, strmé svahy a bažinu byl náročný, nezaváhali legionáři po příchodu do ležení čtvrté legie ani na okamžik. Za křiku a bubnů a rázných pokynů velení rozvinuli formaci a vrhli se vpřed. I přes zákeřné výpady ze zálohy drželi linie a nedali se zviklat. Vzdor císař Matthias i jeho vzbouřenci byli v krátké době poraženi v bitvě, která se jistě zapíše do dějin vojenství. Vskutku, byl to masakr vzbouřenců. Vítězná legie se vrátila do svého ležení, kde na ně čekala skvělá večeře v podobě opečených špekáčků. Po ní následoval ještě krátký zpěv u ohně a čtení pohádky na dobrou noc. Příběhy malého Mikuláše pro malé stejně jako povídky Šimka a Grossmana pro velké se staly opravdu velmi oblíbenými a žádanými. V noci pak přišla první krásná bouřka. Stany i konstrukce drží, legionáři mají zážitek z deště, větru a mocných nebeských sil, které prudkými šlehy z nebes osvětlovaly po dvě hodiny noční oblohu.

Úterý 15. 7.:
V úterý ráno byl vojenský legát Markus Petronius povolán do senátu římského hájit zájmy našeho mocného císaře Tiberia Claudia Caesara Nera Germanica a své věrné legii zanechal rozkaz, co se má v jeho nepřítomnosti dělat. Na nástupu však byly zjištěny zásadní nedostatky ve znalostech mužstva. Ani uzly ani šifry legionáři neovládali natolik, aby splnili Marcusovy rozkazy. Proto byl dopolední program zaměřen na výcvik základních vojenských a táborových dovedností. Pod vedením prefektky Elen a týmu vedoucích družin se táborníci vycvičili ve vázání uzlů do té míry, že napínací smyčky a uzly již jistě zaváží i o půlnoci. Muf s Honzou potom mužstvo zasvětili do tajů vojenských šifer.
Oběd si pak každá centurie uvařila sama ve své kuchyni. Rizoto bylo jistě delikátní. Zároveň proběhla velká koupací akce, kdy ze sebe všichni legionáři smyli špínu, která se na jejich tělo nachytala během výcviku a již se loupala 
Odpoledne pak proběhlo vyvrcholení celého výcviku – boj jednotlivců ve třech různých disciplínách. Přetahování lanem, souboj na kládě i boj se štíty šel všem legionářům skvěle, jejich centurioni byli jistě velmi spokojeni. K vidění byly vypjaté souboje, emoce a skryté vášně vyplouvaly na povrch a povzbuzování přihlížejících diváků bylo pravděpodobně slyšet i v blízké vesnici Sloup.
Vzhledem k náročnému programu se po večeři hřály už pouze odpočinkové hry pod vedením centurionky Terky P. O půl desáté již byli všichni legionáři zalezlí ve svých pelíšcích.

Středa – čtvrtek 16. 17. 7. – Plavba z Itálie do Idea aneb stále ve střehu

Dopoledne legionáři tužili ducha ve sportu, aby po oloupání brambor přivítali běžce vyslaného samotným císařem Tibériem. Rozkaz zní: NEJVYŠŠÍ VELITEL VŠECH ŘÍMSKÝCH VOJSK, CÍSAŘ TIBERIUS CLAUDIUS CAESAR NERO GERMANICUS DÁVÁ TÍMTO PRVNÍ KOHORTĚ X. LEGIE TENTO ROZKAZ: CELÁ PRVNÍ KOHORTA I SE SVÝMI CENTURIONY SE BĚHEM TOHO DNE NALODÍ JAKO EXPEDIČNÍ SBOR A BUDE PŘIPRAVENA K NASAZENÍ DO PROVINCIE SYRIA.
Legie vyrazila podle jednotlivých centurií. To kdož byli do 10 jar, byli přiřazeni k zvláštní jezdecké centurii pod velením Martinuse von Oldřichoviensis. Cesta byla dlouhá mnoho kilometrů – 12 plná šifer a úkolů v okolních vesnicích a městečkách. C9lem bylo splnit úkoly a být včas v bezpečném přístavu na Kypru (vesnice Suchdol), kam dorazily v 20:00 hod. zásobovací lodě. Žel centurie neměly klid, zásobování napadali soustavně barbarské kmeny a tak večeře byla náročná stejně tak i vybudování skrytého tábořiště v okolí Pustého žlebu. I přes to, že nemohli rozdělat oheň a museli být vskrytu a jednotlivě, byla nálada v centuriích výborná. Od půlnoci se pak na unavené centurie strážící svou standardu, vrhly přepadová komanda barbarů. Byla to mlata, která ustala až okolo hodiny třetí. Zvláště oranžová centurie, zbavená své bojové standardy bojovala až do posledního dechu. Kdo nezažil, nepochopí. Noční boj v lesích a loukách na velké ploše, hledání a skrývání, běh skrze remízky ,houštiny a pole, naslouchání dechu nepřítele kdesi ve tmě a tlukot srdce pod hvězdnou oblohou to je to, co nás tuží. A už je tu ranní kuropění, další zásobovací loď a dorazivší centurie malých, kteří spali na základně. Společná cesta k přístavu a jsou tu na dohled jeskyně Punkevní a plavba do Levanty. Cesta zpět je pak v klidu, dokud legie nezaznamená při kofolovém večírku v hospodě Broušek zprávu, že tábor legie v Levantě obsadily vzbouřenci ze sekty Zélotů. Nic naplat, je třeba vybojovat poslední bitvu. Legionáři vrhají poslední zbytky sil do obsazení svého tábora. Během 10 minut je jasné, že chabé síly několika statečných Zélotů místního odporu proti římské správě nemají šanci a jsou do jednoho odstraněni. Následuje oslava vítězství, koupání a zasloužený spánek.

Pátek 19.7. – klid a odpočinek a velká ohňová slavnost

Legie je po vyčerpávající plavbě znavena a proto v parném dni odpočívá, hraje sporty a připravuje se na večerní ohňovou slavnost. Dopoledne si zkrátí vodní bitvou se zadáním, ani niť nezůstane suchá. Na večerní slavnosti centurie nezklamaly a předvedly skvělá divadelní představení. Rok od roku se všichni zlepšují a je neuvěřitelné, co v lese dokáží vykouzlit. Pět představení a jedno lepší než druhé. Po té byl zapálen oheň, jehož stavba probíhala celý den. Hranice velká jako dospělý muž vzplála a hořela dlouho do noci. Zpěv a skvělá atmosféra přilákaly spřátelený tábor a tak jsme nečekaně měli táborák a přátelské setkání se sousedními tomíky. Poslouchali, zpívali a byli nadšení. Bylo to skvělé, do noci probíhaly rozhovory, modlitby. Krátké slovo, skečbord a výzva měly hluboký účinek na všechny, kdo byli u ohně. Bylo to skvělé.

Sobota 20. 7. – Patrola v Jeruzalémě nebo v Bagrámu, nebezpečí číhá všude

Ráno se legie vzbudila do nádherného rána, které bylo umocněno vtipnou rozcvičkou s loupajícími se banány a podobnými blbinami. Po ranní přehlídce a kontrole stavu mužstva pokračoval turnaj sportů, ve kterém se konečně dohrálo ringo. Lakros ještě běží, snad jej během pár dní dohrajeme. Po skvělém obědě z dílny Radka a maminy s.r.o. legie nabírala sílu na odpolední patrolu do ulic Jeruzaléma. V 15:00 první patroly vyrazily, aby v rychlém terénním závodě plném úkolů doručily zprávu místodržícímu Pontiu Pilátovi o propuknuvší vzpouře místního hnutí odporu. Večer jsme se sešli jako tradičně k malému ohni k chválám a písničkám. Terka s pol. připravili další scénku a zamyšlení nad životem a to na téma …

Neděle 20. 7. – policejní operace v městě Davidově

Od našeho zpravodaje Zelot TV: neděle je od slova nedělati proto v pevnosti Antonie jednotka Legio X. vstává nezvykle až v 8:00 hod. V tento slavnostní den, přijel místodržící provincie Tondus Kratochvilus se svou sqaw, aby legionáře potěšili a povzbudili. Po tradiční nedělní bohoslužbě se u místního rybník Siloe, slavil křest věrné legionářky Sáry. Protože bylo vedro k zalknutí, po křtu všichni naskákali do rybníka. Někteří se hecli a předváděli akrobatické sestavy ve vodě. Odpoledne nás svou návštěvou poctil tábor od prvního mostu. Zahráli jsme s nimi sporty, které ještě nehráli jako je lakros. Odpoledne uběhlo a tu zazněl rozkaz k preventivní akci vskutku policejní. Aktivita zélótů nabyla vrcholu a kriminální činnost rozsahu nevídaného. Bylo třeba zakročit, proto se jednotlivé centurie vrhly do města, aby odhalily hlavy jednotlivých gangů. V sestavení identikitu jim bránili věrní členové svých šéfů a mastili po nebohých legionářích koule hlava nehlava. Nicméně platné jim to bylo jako mrtvému zimník. Naše legie, vždy úspěšná a bojující po hodinové řeži nakonec všechny zločince odhalila a zlikvidovala. Via Dolorosa bude zase na chvíli plná křížů se zbojníky a odpůrci našeho slavného císaře Tibéria.

Pondělí 21. 7. – zatčení Pavla z Tarsu a povyk pro jednoho rabiho Ješua

V noci proběhl útok barbarských psů pod vedením jistého galilejce Ondřeje. Krádež bojové standardy v čase 2:00 hod. byla zmařena díky chrabrosti našich juniorských bojovníků. Dokonce jednoho útočníka skolili, zub vyrazili a zajali. Po krátkém mučení byl se zbytky sebevědomí propuštěn na svobodu.
Zprávy Zelot TV: v ranních hodinách vstoupil do města kazatel sekty Kristovců Pavel z Tarsu. Jeho vystoupení mezi židy před chrámem přineslo pozdvižení, které vyřešila jednotka I. centurie. Byl zatčen a vyslýchán, nicméně bylo zjištěno, že jest občan říma a proto byl výslech přerušen a dán jen do domácího vězení. Bylo rozhodnuto o jeho transportu do Cesaree. K zmatení najatých vrahu velitel eskorty rozhodl o vytvoření pěti kopií apoštola. Centurie se snažily a předčily i věhlasné loutkáře ze severních území Bohémie. Odpoledne pršelo aproto byl transport odložen a byly hrány hry stolní i hazardní. Večer pak přijel potulný kinematograf.

Úterý 22. 7. – Eskorta do Cesaree

Konečně jest dohrán lakrosový turnaj a to k radosti červených. Celá legie se připravuje k transportu zatčeného Pavla z Tarzu. V odpoledních hodinách se leie dala na pochod, aby dorazila na šesticestí kde svedla poziční bitvu s nazíry, kteří se rozhodli Pavla odpravit. Velká bojovka s boji na vlajky na velkém terénu s remízky, loukami a lesem. Cestou zpět družiny bojovaly o skalpy (ocásky) a zároveň se skrývaly a maskovaly. Žel jediné maskování bylo z lesa, takže kromě trávy přišlo vhod i bahýnko … Na večer Terka její biblická divadelní společnost sehrála další kousek s tématem na zamyšlení, tentokráte na téma komunikace.

Středa 23. 7. – – Ztroskotání na Maltě

Ráno byl před vznešeného místodržícího Félixe vězněný Pavel. Po soudu se odvolal k císaří a tak se legie, jako po mnohokráte dala na cestu. Tentokráte zpět, lodí a do říma. Byli šikovní, lodě ovládali skvěle a tak letos rybník nezažil příliš převrhnutí člunů. Dokonce i dříví k ohni převezli suché a tak nebyl problém na jednu sirku zapálit. Večer jsme se měli plavit podél povřeží, ale bouře nenadálá do večera nám vše zhatila a tak jsme v jídelně hráli deskovky a blbli v mezích normy. Večer pak, když již bylo příjemně jsme přinesli z území zasvěcenců Apollóna informaci pomoci lidského telegrafu, že v okolí se pohybují uprchlí šílení kněží bažící po lidech. Družiny zjistily, že někteří členové byli uneseni a lidožraví zasvěcenci se je chystají dát k pozdní večeři. Proběhla noční akce, kdy byli postupně zachráněni unesení legionáři ze spárů bídných Apolóňanů. Nutno říci, že vedení se tentokráte vyžilo v maskování a scéně jako ze Spilbergova Indiana Jonese, neméně zdatně jim herecky sekundovali unesené děti, jež projevily neskutečný divadelní talent a výdrž.

Čtvrtek – pátek 24. 7. – souboj s klanem uctívačů Mithry

Sladký Řím, konečně jsme se dočkali a stanuli na Forum Romanum. K oslavě dorazivší legie byl k poctě legáta a centurionů vyhlášen sportovní turnaj v Latinské (indiánské) házené. Jelo se na dvě hřiště a děti byly nadšeno z rychlé, dramatické a akční hry. Po obědě však přišla rána, apoštola Pavla unesli stoupenci kultu Mithry. Více text znalce podsvětí a velitele kriminální služby v Římě: ….. běda vám, nešťastní legionáři. Těsně před splněním úkolu jste se zapletli se sektou uctívačů Mithry. Následující 24 hodiny musíte být ostražití, bdělí, držet pospolu a uplatnit všechen svůj důvtip a sílu, jinak nemáte šanci zachránit apoštola Pavla před obětováním. Informace, které zde máte k dispozici, jsem shromažďoval dlouhá léta. Kéž jsou vám užitečné a napomohou úplnému zničení té hnusné krvežíznivé bandy, která do Říma zatáhla cizí božstva. Sekta má svá doupata na sedmi pahorcích. Proto, abyste zjistili, kde má být Pavel obětován, musíte najít tři z nich … A tak vyrazili, boj a pátrání svedli a těsně v dopoledních hodinách druhého dne Pavla zachránili.

Sobota – 26. 7. – den zůčtování

Bodování družin je letos neuvěřitelně vyrovnané. Asi jsme je dobře se stavili. Vedoucí družin a junioři jsou taktéž skvělí a tak změřili poslední síly a dovednosti v indiánské házené. Ta nakonec spolu s bodováním úklidu rozhodla.
Táborák – večer celá legie předstoupila před císaře Claudia Nera. Císař osobně odměnil jednotlivé legionáře. Centurie předvedly dvě skvělé scénky, zvláště komedianti pod vedením Kuby Ondreo se vytáhli s povídkou o smyslu života. Programoví vedoucí pak sehráli výbornou retrospektivu života apoštola Pavla. Následoval tradiční tradičně skvělý malakov. Že táborák měl úspěch, svědčí i to, že všichni i malí vydrželi až do půlnoci.

Neděle 27.7.
Zde stránky deníku končí. Zamáčkli jsme slzu, stáhli vlajky a s modlitbou za příští tábor se rozpustili do svých domovů. Tábor byl úžasný a vzpomínky přetrvají velmi, velmi dlouho.

Naše klubovna se nachází v bývalé škole v Ostravě - Zábřehu v prostorách Křesťanského společenství Ostrava. Vchod je ze zadní strany budovy.

Dostanete se k nám autobusy číslo 36 a 48 na zastávku Pískové Doly nebo tramvají buď na zastávku Karpatská (tram 2, 7, 13) nebo Hulvácká (tram 7, 11, 17, 18).

Schůzky

V Zálomu 2948/1, Ostrava

S dětmi z kategorií Ranger Kids, Discovery Rangers, Adventure Rangers ve věku od 6 do 14 let se scházíme:

vždy ve středu

od 16 do 18 h

Pokud se chcete o nás dozvědět více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kontaktujte nás